Іноземці, з місцем постійного проживання в Україні, віком від 18 до 65 років, після закінчення 150 днів з моменту надання тимчасового захисту автоматично не входять до категорії осіб, яким оплачує страхування держава. Вони повинні повідомити медичну страхову компанію про вирішальні факти для виникнення або припинення страхування, і надалі оплачуваного державою або роботодавцем. Якщо вони не входять до категорії осіб, яким оплачує страхування держава, або якщо не працюють, то вони повинні сплачувати страхові внески як самоплатники. Цей обов'язок має бути виконаний не пізніше 8 днів після закінчення 150-денного строку або при наступній зміні платника страхового внеску. У разі невиконання цього обов'язку може початися накопичення боргу за медичне страхування.

Як діяти після того, як минуло 150 днів з моменту надання тимчасового захисту в ЧР? 


Я навчаюсь у середньо-спеціальному або вищому навчальному закладі

Якщо вам від 18 до 26 років і ви послідовно готуєтеся до майбутньої професії в рамках навчання в середніх школах та університетах Чехії чи України, повідомте нас про це, надавши підтвердження про навчання, яке вам видасть школа. Державне медичне страхування й надалі оплачуватиме за вас держава.

Повідомлення про навчання нам можна надіслати нам через онлайн-форму.


Доглядаю за однією дитиною до 7 років або за двома чи більшою кількістю дітей віком до 15 років.  

Якщо у вас немає доходу від роботодавця чи самозайнятості, і ви особисто та належним чином доглядаєте за однією дитиною віком до 7 років або двома чи більше дітьми віком до 15 років цілий день, та повідомите про це медичну страхову компанію, то державне медичне страхування і в подальшому буде оплачуватись державою.

  • Умова цілоденного особистого та належного догляду вважається виконаною лише за умови: 
  • якщо йдеться про особистий, належний і цілодобовий догляд, тобто дитина не довіряється під опіку іншої особи, навіть члена сім’ї, і 
  • дитина не влаштована до закладу з тижневим або цілорічним перебуванням, або 
  • дитина дошкільного віку не перебуває в яслах (дитячому садку) або в прирівняних до них закладах понад чотири години на день, або 
  • дитина, яка отримує обов'язкову шкільну освіту, не віддається в шкільну установу або іншу аналогічну установу на термін, що перевищує час відвідування школи. 

Після надання свідоцтва про народження дитини віднесеною до категорії осіб, які доглядають за дитиною, може бути лише одна особа – мати, батько або особа, яка отримала опіку над дитиною під час перебування в ЧР, оскільки законний представник не перебуває в Чеській Республіці (наприклад, дідусь, бабуся, тітка тощо).

Повідомлення про догляд за дитиною можна нам надіслати через онлайн-форму.


Я перебуваю на обліку в службі зайнятості як шукач роботи 

Ви можете стати на облік працевлаштування, якщо подасте заяву до відділення центру зайнятості за місцем вашого фактичного перебування та  виконаєте всі умови згідно із законодавством. Щоб повідомити про цей факт, надайте підтвердження про перебування на обліку в службі зайнятості до будь-якої з наших філій. Ваше медичне страхування й надалі оплачуватиме держава.

Ви можете надіслати повідомлення про перебування на обліку у службі зайнятості через онлайн-форму.


Я особа з обмеженими можливостями / з інвалідністю/ залежна від догляду або доглядаю за такою особою. 

Якщо ви є особою з інвалідністю або опікуна і виконуєте всі умови згідно із законодавством, ви можете бути зареєстровані в центрі зайнятості. Щоб повідомити про цей факт, пред'явіть підтвердження про реєстрацію в центрі зайнятості у будь-якому нашому відділені. Ваше медичне страхування й надалі оплачуватиме держава.

Ви можете надіслати повідомлення про перебування на обліку у службі зайнятості через онлайн-форму.

Якщо ви є особою, якій тривалий стан здоров'я неуможливлює працевлаштування, медичне страхування буде оплачуватися за вас державою. Для повідомлення про цей факт подайте у будь-якому з наших відділень виписку з медичної документації, виставленої в ЧР, що підтверджує тривалий несприятливий стан здоров'я.


Я працевлаштований/а

Якщо ви працевлаштовані на підставі трудового договору, угоди про виконання роботи з обліковуваним доходом у розмірі понад 10 000 чеських крон або на підставі договору про підряд з обліковуваним доходом від 4000 чеських крон,  державне медичне страхування за вас оплачує роботодавець.

Якщо ви хочете перевірити, чи ваш роботодавець оплачує страхові внески на медичне страхування і чи все у вас із медичним страхуванням у порядку, повідомте нам про ці факти через онлайн-форму.


Я самозайнята особа (OSVČ) 

Для цілей медичного страхування самозайнятими особами (OSVČ) вважаються особи, які мають доходи, перелічені в §7, п. 1 і 2 Закону № 586/1992 Зб. «Про податок на доходи», та особи, які з ними співпрацюють, на яких відповідно до Закону «Про податок на доходи» розподіляються доходи, отримані від співпраці, та витрати, понесені задля їхнього отримання, забезпечення та утримання.

Як самозайнята особа, ви зобов’язані повідомити нас про початок своєї підприємницької діяльності та надати свідоцтво про підприємництво та підтвердження про перебування на обліку в Податковій інспекції. Ви будете сплачувати за державне медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних страхових внесків у розмірі 2722 чеських крон (визначено на 2023 рік), які завжди сплачуються з 1-го числа календарного місяця, за який здійснюється оплата, до 8-го числа день наступного календарного місяця.

Ви можете надіслати нам повідомлення про свою самозайнятість за допомогою онлайн-форми.


Я не належу до жодної з вищезазначених категорій

Якщо ви не належите до жодної з наведених вище категорій, ви повинні зареєструватися як особа без оподатковуваного доходу (OBZP).

Ви сплачуватимете внески на своє медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних страхових платежів у розмірі 2 336 чеських крон (встановлено на 2023 рік), які завжди сплачуються у період від 1-го числа календарного місяця, за який здійснюється оплата, до 8 числа наступного календарного місяця.

Ви можете надіслати нам повідомлення про себе як особу без оподатковуваного доходу через онлайн-форму.