Через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту громадяни України віком від 18 до 65 років припиняють автоматично підпадати під категорію осіб, застрахованих державою. Вони повинні повідомити медичній страховій компанії значущі факти для початку або припинення страхування. Застрахована особа має виконати цей обов’язок щонайпізніше через 8 днів після закінчення цього 150-денного періоду або в разі зміни платника страхових внесків.  Невиконання цього обов’язку може призвести до виникнення боргу за медичне страхування.

Як діяти після того, як минуло 150 днів з моменту надання тимчасового захисту в ЧР? 


Я навчаюсь у середньо-спеціальному або вищому навчальному закладі

Якщо вам від 18 до 26 років і ви систематично здобуваєте майбутній фах у рамках навчання в середньо-спеціальних і вищих навчальних закладах Чеської Республіки чи України, будь ласка, повідомте нас про це, надавши довідку про навчання, видану вам навчальним закладом. Ваше медичне страхування й надалі оплачуватиме чеська держава.

Повідомлення про навчання нам можна надіслати нам через онлайн-форму.


Доглядаю за однією дитиною до 7 років або за двома чи більшою кількістю дітей віком до 15 років.  

Якщо ви не маєте доходу від роботи чи самостійної зайнятості і щодня доглядаєте за однією дитиною віком до 7 років або двома чи більшою кількістю дітей віком до 15 років цілий день, особисто та належним чином, після повідомлення про цей факт медичне страхування й надалі оплачуватиме чеська держава.

Умова цілоденного особистого та належного догляду вважається виконаною лише за умови: 

  • якщо йдеться про особистий, належний і цілодобовий догляд, тобто дитина не довіряється під опіку іншої особи, навіть члена сім’ї, і 
  • дитина не влаштована до закладу з тижневим або цілорічним перебуванням, або 
  • дитина дошкільного віку не перебуває в яслах (дитячому садку) або в прирівняних до них закладах понад чотири години на день, або 
  • дитина, яка отримує обов'язкову шкільну освіту, не віддається в шкільну установу або іншу аналогічну установу на термін, що перевищує час відвідування школи. 

Після надання свідоцтва про народження дитини віднесеною до категорії осіб, які доглядають за дитиною, може бути лише одна особа – мати, батько або особа, яка отримала опіку над дитиною під час перебування в ЧР, оскільки законний представник не перебуває в Чеській Республіці (наприклад, дідусь, бабуся, тітка тощо).

Повідомлення про догляд за дитиною можна нам надіслати через онлайн-форму.


Я перебуваю на обліку в службі зайнятості як шукач роботи 

Ви можете стати шукачем роботи, якщо подасте заяву про посередництво в працевлаштуванні в службу зайнятості. Щоб повідомити про цей факт, надайте довідку про перебування на обліку в службі зайнятості до будь-якої з наших філій. Ваше медичне страхування й надалі оплачуватиме чеська держава.

Ви можете надіслати повідомлення про перебування на обліку у службі зайнятості через онлайн-форму.


Я особа з обмеженими можливостями / з інвалідністю/ залежна від догляду або доглядаю за такою особою. 

Якщо ви особа з інвалідністю, залежите від допомоги іншої особи або піклуєтеся про таку особу, ви можете стати на облік в центрі зайнятості. Щоб повідомити про цей факт, надайте довідку про перебування на обліку в службі зайнятості до будь-якої з наших філій. Ваше медичне страхування й надалі оплачуватиме чеська держава.

Ви можете надіслати повідомлення про перебування на обліку у службі зайнятості через онлайн-форму.


Я працевлаштований/а

Якщо ви працевлаштовані на підставі трудового договору, угоди про виконання роботи з обліковуваним доходом у розмірі понад 10 000 чеських крон або на підставі договору про підряд з обліковуваним доходом від 3500 чеських крон, медичне страхування за вас оплачує роботодавець.

Якщо ви хочете перевірити, чи ваш роботодавець оплачує страхові внески на медичне страхування і чи все у вас із медичним страхуванням у порядку, повідомте нам про ці факти через онлайн-форму.


Я самозайнята особа (OSVČ) 

Для цілей медичного страхування самозайнятими особами (OSVČ) вважаються особи, які мають доходи, перелічені в §7, п. 1 і 2 Закону № 586/1992 Зб. «Про податок на доходи», та особи, які з ними співпрацюють, на яких відповідно до Закону «Про податок на доходи» розподіляються доходи, отримані від співпраці, та витрати, понесені задля їхнього отримання, забезпечення та утримання.

Як самозайнята особа, ви зобов’язані повідомити нас про початок своєї підприємницької діяльності та надати свідоцтво про підприємництво та підтвердження про перебування на обліку в Податковій інспекції. Ви сплачуватимете внески на своє медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних авансових страхових внесків у розмірі 2627 чеських крон (встановлено на 2022 рік), які завжди сплачуються у період від 1-го числа календарного місяця, за який здійснюється сплата, до 8 числа наступного календарного місяця.

Ви можете надіслати нам повідомлення про свою самозайнятість за допомогою онлайн-форми.


Я не належу до жодної з вищезазначених категорій

Якщо ви не належите до жодної з наведених вище категорій, ви повинні зареєструватися як особа без оподатковуваного доходу (OBZP).

Ви сплачуватимете внески на своє медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних страхових платежів у розмірі 2 187 чеських крон (встановлено на 2022 рік), які завжди сплачуються у період від 1-го числа календарного місяця, за який здійснюється оплата, до 8 числа наступного календарного місяця.

Ви можете надіслати нам повідомлення про себе як особу без оподатковуваного доходу через онлайн-форму.